Gründl Haahr

TILGANG

Gründl Haahr er en ung dansk tegnestue, der arbejder med strategisk byudvikling, landskab og arkitektur, forankret i stedet og dets væsen.

Tegnestuen er grundlagt i 2020, på baggrund af to vundne 1. præmier i internationale konkurrencer med fokus på byudvikling og kulturplanlægning i relation til UNESCO Verdenskulturarv i de svenske byer Karlskrona og Visby.

Gründl Haahr har en helhedsorienteret og kontekstuel tilgang til faget, hvor arkitektur og byplaner skabes i mødet mellem landskabet, byens store skala og i samspillet med den nære sanselige oplevelse. Vi skaber stedsspecifik arkitektur, der tager afsæt i stedets historiske lag og eksisterende kvaliteter for at fremkalde de stedbundne fortællinger og skabe klare planmæssige greb.

Vi er drevet af ønsket om at skabe trivsel for mennesker og bidrage til en reel bæredygtig udvikling, ved at udvikle og integrere de bedste løsninger i vores arkitektoniske virke.

For os er dynamikken mellem skalaerne essentiel. Parallelt med byens skala arbejder vi med boliger, der er formet efter individuelle drømme og som danner ramme om det gode hverdagsliv. Samspillet mellem det nære og det store er vores omdrejningspunkt for at skabe rum til mennesker, der giver plads til kreativitet, fællesskab og menneskelig udfoldelse.

JOURNAL

Prækvalificeret til udvikling af Roskilde Sydvest

Roskilde Kommune vil i tæt samarbejde med boligselskabet Sjælland løfte boligområdet Æblehaven og Rønnebærparken og udvikle hele bydelen Roskilde Sydvest til en mere sammenhængende og socialt bæredygtig bydel.

Gründl Haahr er sammen med Cornelius Vöge – Atelier for Arkitektur, MASU Planning og JL Engineering A/S udvalgt til arkitektkonkurrencen for Roskilde Sydvest. Her skal vi give et sammenhængende forslag til et nyt sundheds- kvarters- og spisehus, samt nye vejforløb, boligbyggeri, rekreative byrum og et gennemløbende parkrum på godt 30.000 m2. I et samlet strategisk greb skal det sikre integrationen af boligområdet i bydelen – fysisk og socialt.

Gründl Haahr tildeles Statens Kunsfonds legat; Den Unge Kunstneriske Elite

Kunstfonden vil med legatet ‘Den Unge Kunstneriske Elite’ støtte unge fremadstormende kunstnere med at udvikle deres virke på den danske og internationale scene. Tegnestuen tildeles legatet med afsæt i vundne internationale konkurrencer, skabt i en søgen efter stedets væsen og i samspil mellem by-, landskabs-, og bygningsarkitekturen.

KONTAKT

Gründl Haahr_Portræt_by Daniel Knudsen

Stefan J. Gründl

Partner, Arkitekt MAA
+45 2341 7375
stefan@grundlhaahr.dk

Stefan har en særlig opmærksomhed omkring stedets eksisterende kvaliteter, som han omsætter til en kontekstuel og sanselig arkitektur. Han har fra ansættelser på en række toneangivende tegnestuer, erfaring indenfor udvikling af projekter, hvor samspillet med det eksisterende kulturmiljø har central betydning. Stefans styrke ligger i løsningen af opgaver med høj programmatisk kompleksitet og store skalaspring, hvor han formår at omsætte bygherres ambitioner til konkrete værdiskabende løsninger.

Det Kongelige Akademi – Skolen for Arkitektur, 2016
f. 1984, København

Magnus Haahr Nielsen

Partner, Arkitekt MAA
+45 2871 3580
magnus@grundlhaahr.dk

Magnus har stærke tværfaglige kompetencer indenfor strategisk planlægning, bygnings- og landskabsarkitektur. Han har fra tidligere stilling som kommunalt ansat byplanlægger en indgående viden om byens processer, og har som projektleder en inkluderende og dialogbaseret tilgang til faggrupper og aktører. Magnus’ analytiske forståelse og kunstneriske intuition betyder, at projekterne skabes i respekt for omgivelserne og bliver en del af nye stærke rum og fortællinger.

Det Kongelige Akademi – Skolen for Arkitektur, 2016
f. 1989, Hillerød

Udmærkelser

Titel

Type

Udsteder

År
Dreyers Fonds Legat for nystartede arkitektvirksomheder
Legat
Dreyers Fond
2021
Bergen – Livet Ved Vandet
‘Indkøb’ i åben international konkurrence
Bergen, NO
2021
Den Unge Kunstneriske Elite
Legat
Statens Kunstfond
2020
Turun Linna
Top Category i åben international konkurrence
Turku, FI
2020
Visby – A Green Settlement
1. præmie i åben international konkurrence
Visby, SE
2019
Nordiske Arkitekturekspeditioner
Rejselegat
Statens Kunstfond
2018
Karlskrona – A Blue Entrance
1. præmie i åben international konkurrence
Karlskrona, SE
2017
Publikationer og udstillinger

Titel

Medie
Udgiver | Steder
År
Productive Cities 2 – Europan 15 results
Bog
Europan Europe
2020
Nordiske Arkitekturekspeditioner
Bog
Gründl Haahr
2019
Productive Cities 1 – Europan 14 results
Bog
Europan Europe
2018
Visioner av Hattholmen
Udstilling
Dockside
2017