Gründl Haahr

Arkitektur, landskab og strategisk byudvikling forankret i stedet og dets væsen.

Gründl Haahr har en helhedsorienteret og kontekstuel tilgang til faget, hvor arkitektur og byplaner skabes i mødet mellem landskabet, byens store skala og i samspillet med den nære sanselige oplevelse. Vi skaber stedsspecifik arkitektur, der tager afsæt i stedets historiske lag og eksisterende kvaliteter for at fremkalde de stedbundne fortællinger og skabe klare planmæssige greb.

Vi er drevet af ønsket om at skabe trivsel for mennesker og bidrage til en reel bæredygtig udvikling, ved at udvikle og integrere de bedste løsninger i vores arkitektoniske virke.

For os er dynamikken mellem skalaerne essentiel. Parallelt med byens skala arbejder vi med boliger, der er formet efter individuelle drømme og som danner ramme om det gode hverdagsliv. Samspillet mellem det nære og det store er vores omdrejningspunkt for at skabe rum til mennesker, der giver plads til kreativitet, fællesskab og menneskelig udfoldelse.

JOURNAL

Som en del af team med P+P arkitekter som totalrådgiver, LYTT, EKJ Rådgivende Ingeniører & Tri-Consult har Gründl Haahr vundet konkurrencen om at realisere Fremtidens Vejlby Vest. Den almene boligorganisation ALBOA er sammen med Aarhus Kommune bygherre på projektet. Vejlby Vest har en lang historie og er et helt unikt alment boligkvarter, som beboerne, der i mange tilfælde har boet der i mange år, føler en særlig tilknytning til og er glade for at bo i. De unikke kvaliteter ønsker vi at styrke og videreudvikle, når området skal fornyes med nye almene boliger, nye private boliger, landskab og styrkede forbindelser til resten af Aarhus. Over efteråret 2022 skal projektets udfoldes og aktørerne inddrages i en konkretisering af projektets mange delelementer.

Gründl Haahr er udvalgt til Projekt Start

Akademisk Arkitektforening og Dreyers Fond, vil med Projekt Start fremme vækstlaget af danske tegnestuer. Ved at skabe bedre muligheder for at indgå i samarbejder, og øger opmærksomheden på den værdi, et samarbejdet med en mindre arkitektvirksomhed kan give en kommunal eller offentlig opdragsgiver. Gründl Haahr er med sin særlige profil inden for strategisk byudvikling, landskab og arkitektur udvalgt til projektet. Læs mere her

Start_gh

Med projektet Byens Haver – fristeder og fællesskaber fornys Æblehaven og  Rønnebærparken i Roskilde Sydvest fra et udsat og isoleret boligområde til en integreret, tryg og åben bydel. Projektet rummer en række bystrategiske greb og vil med det centrale have- og parkforløb sammenvæve byens mangfoldighed i et nyt havekvarter, hvor fælleshaver, fristeder, villahaver, kolonihaver og selv den mindste altankasse bidrager til bydelens nye fortælling.

Byense Haver er udarbejdet af Cornelius Vöge, Gründl Haahr, MASU Planning og JL Engineering, for Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland.

Gründl Haahr tildeles Statens Kunsfonds legat; Den Unge Kunstneriske Elite

Kunstfonden vil med legatet ‘Den Unge Kunstneriske Elite’ støtte unge fremadstormende kunstnere med at udvikle deres virke på den danske og internationale scene. Tegnestuen tildeles legatet med afsæt i vundne internationale konkurrencer, skabt i en søgen efter stedets væsen og i samspil mellem by-, landskabs-, og bygningsarkitekturen.

Gründl Haahr_Portræt_by Daniel Knudsen

Stefan J. Gründl

Partner, Arkitekt MAA
+45 2341 7375
stefan@grundlhaahr.dk

Stefan har en særlig opmærksomhed omkring stedets eksisterende kvaliteter, som han omsætter til en kontekstuel og sanselig arkitektur. Han har fra ansættelser på en række toneangivende tegnestuer, erfaring indenfor udvikling af projekter, hvor samspillet med det eksisterende kulturmiljø har central betydning. Stefans styrke ligger i løsningen af opgaver med høj programmatisk kompleksitet og store skalaspring, hvor han formår at omsætte bygherres ambitioner til konkrete værdiskabende løsninger.

Det Kongelige Akademi – Skolen for Arkitektur, 2016
f. 1984, København

Magnus Haahr Nielsen

Partner, Arkitekt MAA
+45 2871 3580
magnus@grundlhaahr.dk

Magnus har stærke tværfaglige kompetencer indenfor strategisk planlægning, bygnings- og landskabsarkitektur. Han har fra tidligere stilling som kommunalt ansat byplanlægger en indgående viden om byens processer, og har som projektleder en inkluderende og dialogbaseret tilgang til faggrupper og aktører. Magnus’ analytiske forståelse og kunstneriske intuition betyder, at projekterne skabes i respekt for omgivelserne og bliver en del af nye stærke rum og fortællinger.

Det Kongelige Akademi – Skolen for Arkitektur, 2016
f. 1989, Hillerød

Udmærkelser

Titel

Type

Udsteder

År

Underværker

Projektforløb

Realdania

2023

Neighbourhoods for Generations – The #ABC strategy

1. præmie i åben international konkurrence

Landsbyggefonden

2023

Fremtidens Vejlby Vest

1. præmie i indbudt konkurrence

ALBOA og Aarhus Kommune

2022

Projekt START

Projektforløb

Dreyers Fond, Arkitektforeningen

2022

Klosterhaverne, Roskilde

1. præmie i konkurrence

Roskilde Kommune

2022

Byens Haver – Roskilde Sydvest

1. præmie i parallelopdrag

Roskilde Kommune, BOSJ

2021
Dreyers Fonds Legat for nystartede arkitektvirksomheder
Legat
Dreyers Fond
2021
Bergen – Livet Ved Vandet
‘Indkøb’ i åben international konkurrence
Bergen, NO
2021
Den Unge Kunstneriske Elite
Legat
Statens Kunstfond
2020
Turun Linna
Top Category i åben international konkurrence
Turku, FI
2020
Visby – A Green Settlement
1. præmie i åben international konkurrence

Region Gotland, SE

2019
Nordiske Arkitekturekspeditioner
Rejselegat
Statens Kunstfond
2018
Karlskrona – A Blue Entrance
1. præmie i åben international konkurrence

Karlskrona Kommun, SE

2017
Publikationer og udstillinger

Titel

Medie
Udgiver | Steder
År

Neighbourhoods for Generations

Udstilling

UIA – Living Places Copenhagen

2023-24

Productive Cities 2 – Europan 15 results
Bog
Europan Europe
2020
Nordiske Arkitekturekspeditioner
Bog
Gründl Haahr
2019
Productive Cities 1 – Europan 14 results
Bog
Europan Europe
2018
Visioner av Hattholmen
Udstilling
Dockside
2017