Gründl Haahr

Vejlby Vest - Ny Næring Til Fællesskabet

TYPE: Fysisk strategisk udviklingsplan af alment boligområde
STED: Aahus, Danmark
ÅR: 2022
KLIENT: ALBOA og Aarhus Kommune
STATUS: 1. præmie i konkurrence – under realisering
SAMARBEJDE: P+P Arkitekter, LYTT, EKJ, Tri-consult
 
Vejlby Vest er et alment boligområde med et stærkt fællesskab, og en historie for selvbestemmelse, handlekraft og vilje til selv at udvikle. Disse unikke kvaliteter er afsættet og drivkraften for fornyelsen af Vejlby Vest, fra et udsat boligområde til en integreret del af byen, gennem projektet Ny Næring til Fællesskabet. Gennem en række strategier og konkrete designgreb sikres det at Vejlby Vests særlige karakter fastholdes og udvikles, for at skabe en fornyelse, der et forankret i stedets identitet. Udviklingsplanen rummer opførelse af nye almene og private boliger, der er placeret så de sammen med de eksisterende boliger, danner mindre boligklynger om et fælles haverum. Her kan man lære sin nabo at kende, børnene kan lege sammen og fællesskabet om Vejlby Vest kan udvikles. Ankomsterne til Vejlby Vest fornyes med nye lokale ankomstrum, belysning og bedre forbindelser på tværs. Den identitetsgivende beplantning, der i dag omslutter og lukker området, udtyndes og der skabes en hel ny park med en rig natur og mange opholdsmuligheder. I krydspunktet mellem parken, stiforbindelserne og de almene og private boliger opføres Fællespladsen, med Fælleshus og en daginstitution. Her er der plads til foreningslivet, til de unge og de ældre, og til at nye relationer kan udvikles sig i mellem beboerne.