Gründl Haahr

Oplev Esbjergs Kant

TYPE: Strategisk byudvikling, bymidte, klimatilpasning, mobilitet
STED: Esbjerg, Danmark
ÅR: 2023
KLIENT: Esbjerg Kommune
SAMARBEJDE: LYTT
 
 

Udviklingsplanen for Esbjerg midtby og Rørkjær tager afsæt i byens identitet og historie, og er en fortælling om en levende storby ved havet, hvor naturen og havnen mødes med byens liv. Esbjergs udvikling har altid udfoldet sig i grænsen mellem havet, havnen og byen – Og her er der også i dag et unikt potentiale for at skabe en ambitiøs stedbunden byudvikling, der bygger på byens stolthed og unikke kvaliteter.

Udviklingsplanen er en del af en samlet strategisk planlægning for Esbjerg, der skal skabe en attraktiv bymidte for byens borgere og styrke byens tiltrækningskraft for flere indbyggere, studerende, turister, erhvervsliv og investeringer. Udviklingsplanens bystrategiske sigte er således, gennem en ambitiøs byudvikling, at skabe en mere dynamisk og levende bymidte, tæt forbundet med havnen og med naturen trukket helt ind i byen.

Bomholts Plads: I hjertet af det nye Toldbodskvarter udvikles Bomholts Plads til et stort og varieret byrum, der samler forbindelserne fra Havnepromenaden, Klevestien og Kongensgade. Her er der udsigt over havnens store elementer. og man oplever Esbjerg som en Havneby og Energimetropol. Byrummet og parken indrettes med en variation af opholdsmuligheder, aktivitetszoner og legepladser, der skaber et attraktivt samlingspunkt for bydelens mange nye beboere. Sammen med et nyt konferencehotel kan der udvikles et oplevelsesrigt byliv med spisesteder, caféer og kulturtilbud.