Gründl Haahr

Neighbourhoods for Generations

TYPE: Visions og udviklingsstrategi, bolig, almene boliger, bofællesskab
STED: Høje Gladsaxe
KLIENT: Landsbyggefonden
STATUS: 1. præmie i åben international konkurrence, 2023

 
 

Hver fase af livet kræver forskellige rum til forskellige behov. I traditionelle boligbyggerier er det meget ofte svært at flytte, hvis man ønsker at blive i et område, og derfor ender folk med at bo i en lejlighed, der er enten for stor eller for lille. I Høje Gladsaxe er der få store lejligheder, og de er ofte optaget af seniorer og voksne uden børn. Det forstærker en tendens til, at beboere flytter fra området, når de stifter familie, da de ikke oplever, at området opfylder boligbehovet for en børnefamilie.  Dette betyder, at Høje Gladsaxe i dag gennemsnitligt har færre børnefamilier end i resten af Gladsaxe Kommune. Visionen er at øge samspillet og sammenhængen mellem forskellige generationer og at give beboerne nye muligheder for at gøre boligkarriere i lokalsamfundet.

Strategien rummer forskellige organisatoriske tiltag, der skal understøtte et mere fleksibelt flyttemønster med udgangspunkt i beboernes skiftende livssituationer. Når en lejlighed fraflyttes, tilbydes den til naboen, hvilket gør det muligt at skabe en sammenhængende lejlighed, hvor relationerne kan udfolde sig.

Der tilføjes flere ejerformer, som resulterer i en kombination af almen-, andels- og ejerboliger, der giver bydelen en større robusthed og social bæredygtighed. Tilføjelsen af de nye boliger til Høje Gladsaxe bidrager til en positiv fornyelse af dynamikken i området, og danner grundlag for nytænkning af relationer på tværs af generationer. Dette understøttes af udformningen af den nye bebyggelse, der gives en menneskelig skala, der skaber gode betingelser for naboskab og samvær.

Nye intergenerationelle boligtypologier er designet til at passe til behovene på tværs af generationer. De ældre beboere, der bor i store familielejligheder, tilbydes at kunne forlænge deres boligkarriere ved at flytte ind i noget nyere, tidssvarende og ældrevenligt, hvor de kan blive en del af et mindre intergenerationelt fællesskab. På den måde kan de blive boende i området, hvor de har deres sociale netværk. Med tiden vil strategien skabe flere ledige store lejligheder og dermed muliggøre, at familierne kan blive boende i Høje Gladsaxe. Samlet set giver de nye boligtypologier en lang række nye muligheder for at bo sammen på tværs af aldersforskel i et kvarter for alle generationer.