Gründl Haahr

Klosterhaverne i Roskilde

TYPE: Bolig
STED: Roskilde Sydvest, Danmark
ÅR: 2022
KLIENT: Kuben Management, Industrien Pension, Boligselskabet Sjælland
STATUS: 1. præmie i konkurrence – under realisering
SAMARBEJDE: Cornelius Vöge – Atelier for Arkitektur, LYTT 
 
Klosterhaverne er to boligbebyggelser i hjertet af Roskildes historiske bymidte, der ligger på Roskilde Adelige Jomfruklosters tidligere jorde. Bebyggelsen tager inspiration fra den historiske arv og binder bro mellem nutid og fortid, i en gentolkning af klosterets og købstadens særlige motivverden. Siden 1960’erne har arealet været brugt til parkering, men med Klosterhaverne bliver der skabt en helhed og en overgang fra Algades tætte gadeforløb til den åbne bebyggelse langs Dronning Margrethes Vej. Bebyggelsen danner facade til de to byrum Sortebrødre Plads og Bibliotekshaven og bliver dermed et anker i gadeforløbet Kulturstrøget, der kobler Klosterhaverne til Roskilde Domkirke. Byggeriet består af 90 nye almene og private boliger og flere erhvervslejemål. De to bebyggelser, danner hver sit indre gårdrum med en frodig have og en en pergolastruktur, der skaber intimitet og refererer til klostrenes søjlegange.