Gründl Haahr

Livet Ved Vandet - et levende kulturmiljø

TYPE: Strategisk byudvikling, Kulturmiljø
STED: Bergen, Norge
ÅR: 2021
KLIENT: Bergen Kommune
STATUS: ‘Indkøbt forslag’ i åben international konkurrence


Forslaget til byudviklingen af Indre Laksevåg i Bergen er inspireret af stedets langvarige historiske identitet med værfts- og bådebyggerier. Projektet tager udgangspunkt i det historiske miljø, hvor træhusbebyggelse har ligget helt ude i vandet, og hvor bådebroer og bådoptagningsramper har givet adgang til søen.

Områdets bevaringsværdige bebyggelse og den samlede kulturhistoriske værdi ligger i bebyggelsens fortælling om etapevis tilbygning og tilpasning efter skiftende behov. Vi foreslå derfor at bevare de centrale historiske bygninger og samtidig give plads til større transformationer, tilbygninger og nye funktioner, der kan videreføre et levende miljø.

Indre Laksevåg bliver en inkluderende bydel med mange rekreative tilbud og en bred funktionsblanding mellem erhverv, bolig, let industri samt offentlige og sociale tilbud. Denne sammensætning giver området et unikt og levende bymiljø, der kendetegnes ved, at være et sted, hvor der er plads til alle.

Juryen skriver i sin bedømmelse:

»Prosjektet viser en tydelig arkitektonisk vilje og evne til å skape en identitetssterk bebyggelse langs sjøkanten, med hus i tett relasjon til vannet. Et sentralt grep er å bygge boliger på pæler i sjø i forkant av næringseiendommene, og på denne måten gjenskape det historiske bebyggelsesmønsteret langs sjøfronten på Laksevåg. Gjennom menneskelig skala og attraktiv arkitektur, skapes det et kompakt og variert bymiljø med gode bokvaliteter, samtidig som man legger opp til å videreutvikle næringsvirksomhetene.«