Gründl Haahr

Gennembruddet i Brande

TYPE: Bymidte, kultur, transformation

STED: Brande, Danmark
KLIENT: Ikast-Brande Kommune, Bestseller, Realdania 

SAMARBEJDE: LYTT
STATUS: Parallelt udviklingsforløb, 2023
 

Projektet består af et strategisk hovedgreb der udfoldes på tre niveauer; På bydelsniveau etableres en ny byforbindelse der binder byen sammen på tværs. Fra stationen, centralt igennem bymidten og videre til Biblioteket, Centerparken og Brandehallerne. På helhedsplansniveau forbindes åens blå-grønne rum med byens torv og hovedgade. Herved opstår der synergi mellem byens rum og bykernen tilføjes dybde og dynamik.

På bygningsniveau transformeres et funktionstømt byhus i Storegade til et nyt kultur- og foreningshus der også fungerer som byens nye vinterstue og mødested i de mørke måneder. Husets eksisterende elementer genanvendes i et transformationsgreb sammen med nye additioner i træ til en stedsnærværende og ressourcebevidst arkitektur.

De tre niveauer taler sammen i et helhedsgreb, der forbinder bymidten på tværs og bliver et naturligt samlingspunkt for byens borgere. Gennembruddet fornyer således købstaden Brande til en moderne Mødestad.

Med Gennembruddet i Brande etableres der ikke blot en forbindelse i byen – Der skabes en ny måde at mødes og være sammen på i byens rum. Uanset årstid og døgnets time er Gennembruddet åbent. Her er der plads til det spontane og uplanlagte, til skoleklasser og byens store foreningsliv. I Gennembruddet møder mennesker hinanden på tværs og herfra kan nye relationer og traditioner dannes.